xem ngày 26 tháng 10 năm 2019

Game-VN 783 0

xem ngày 26 tháng 10 năm 2019

10Phụ thân rất yêu mẫu thân mà, nếu không tại sao sau khi mẫu thân qua đời, phụ thân không lấy người khác. Phong di, bởi vì phụ thân ở bên Hạ nhân, cháu lại càng muốn đến đó, không thể để cho phụ thân khổ nữa, ông ấy một đời anh minh, tới khi già... ngàyHai người các ngươi đã trở lại, mau qua đây gặp Tiêu Hàn tướng quân. 10Bọn hắn muốn cướp Tịnh Cơ, các ngươi lại để cho chúng cướp được sao? 26Chỉ một mình ngươi sai? Ngươi cho rằng bản thân gánh được sao? Hổ doanh của ngươi có ba nghìn năm trăm cái đầu theo luật phải chém hết cả chứ? Ngươi xem thử bọn hắn đã làm gì nào? Bọn hắn đã phế đi đệ nhất quân doanh! Đội quân này từng đánh qua bao nhiêu trận người biết không? Đội quân này có bao nhiêu chiến tích ngươi có rõ không? Bây giờ chưa đánh với người Hồ đã bị phế rồi đấy! nămNgươi đó chỉ tình cờ đi qua con đường này sao?

2019 Tư Đồ Tử Nghiên lơ đãng liếc về phía Lý Cáp một cái, đúng hơn là liếc nhìn chén trà mà nha hoàn đang rót cho hắn. 26Ta nói với đệ rồi, em gái nhà ta tuyệt đối xinh đẹp, tri thức lễ nghĩa, ôn nhu hiền lành, cùng với huynh đệ ngươi là một đôi trời sinh, thế nào, đợi sau này trở về, đệ hãy lập tức đến nhà ca chơi, cha mẹ ca mất sớm, huynh trưởng ta là người giám hộ duy nhất của nàng, hôn sự của nàng, ta quyết được. 10Cái gì? Ông nội của ta muốn tái giá? Không phải đâu! Chẳng lẽ ông… Ông thật muốn tái giá? 2019 Dạ! ngàyHảo.

thángLý Cáp nghe vậy thì nhìn nhìn Tam Ngưu ra lệnh: 2019 Tên Vũ lâm quân đưa Lý Cáp đến thấy bọn họ nghi hoặc bèn nói: xemGrào!!! nămTên Môn chủ tán thưởng nói. nămIm lặng!

26Nhìn được không? 2019 Nguồn: Khoái Lạc Môn – kiemgioi nămLý Cáp hét lớn một tiếng, hai người thiếu chút nữa són cả ra quần. 26Đúng vậy, bất quá muốn lấy nó ra còn phải nhờ vào Hương Hương. 2019 Ngươi trước mắt cứ đi lo việc đi đã. Tiếp tục để mắt tới hai phe kia, đừng để bọn họ tìm ra thêm manh mối.

2019 Không hổ là vương phủ đại trù, có thể làm ra thức ăn mỹ vị như thế, không tệ không tệ. nămGiới thiệu xong, chợt Lý Cáp chỉ vào chỗ ngồi cạnh mình nói: xemSầm Ngu đại hãn lắc đầu lại thở dài, đi ra khỏi lều. thángTú Vân? Ai là Tú Vân? 10Lý Cáp lên tiếng nhưng vẫn còn mang đĩa điểm tâm đi thẳng vào bên trong. Thị nự không dám đi theo vào trong, chỉ tiếp tục chăm hoa cỏ ngoài vườn.

26Vương tiểu thư thỉnh chờ một chút, Nhị công tử rất nhanh sẽ ra. 2019 Đàm Bình trấn nhân khẩu cực ít. Tính cả phụ nữ và trẻ em cũng chỉ có ba bốn trăm người, nhìn qua cũng chỉ tầm trăm gian phòng, hơn nữa đa phần là tranh tre nứa lá. 26Mạch Đông Khoan nói: “đương nhiên làm tốt, ta sư phụ ngươi làm việc, khi nào không được chứ? thángTấm kính đó là thứ gì vậy? 2019 Lý Cáp mút mát một hồi mới thả nàng ra, hỏi:


提示:支持键盘“← →”键翻页